Hängavtal

Ett hängavtal är ett avtal på det arbetsrättsliga området, som innebär att en arbetsgivare kommer överens med facket om att reglerna i ett visst kollektivavtal ska gälla vid företaget. Effekten av ett hängavtal blir i praktiken densamma som om företaget skulle ha ett kollektivavtal. De lagregler som handlar om kollektivavtal måste följas.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.