Hängavtal

Ett hängavtal är ett avtal på det arbetsrättsliga området, som innebär att en arbetsgivare kommer överens med facket om att reglerna i ett visst kollektivavtal ska gälla vid företaget. Effekten av ett hängavtal blir i praktiken densamma som om företaget skulle ha ett kollektivavtal. De lagregler som handlar om kollektivavtal måste följas.

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för hängavtal - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.