Personal / Höga sjuklönekostnader

Få ersättning för dina höga sjuklönekostnader

Faktagranskad artikel

Har du inte lämnat uppgift om årets sjuklönekostnader är det dags att rapportera dessa i den sista arbetsgivardeklarationen för beskattningsår 2017.  

Publicerad: 2019-03-02
Hur mycket kan du få?

Om du kan få ersättning för höga sjuklönekostnader och i så fall hur mycket beror på hur höga dina sjuklönekostnader är och hur stor årlig lönekostnad du som arbetsgivare har. Det finns olika nivåer på ersättningen för sjuklönekostnad och den högsta ersättningen är 250 000 kr.

Hur ansöker man om ersättning?

Det enda du ska göra är att fylla i företagets sjuklönekostnader i arbetsgivardeklarationerna. Normalt görs detta månadsvis, men har du missat det går det att fylla i årets sjuklönekostnader i den sista arbetsgivardeklarationen för året.

Uppgift om företagets sjuklönekostnad ska redovisas i ruta 99 i arbetsgivardeklarationen. Den sista arbetsgivardeklarationen för året ska lämnas 17 januari (26 januari för större företag).  

Skatteverket skickar sedan uppgiften till Försäkringskassan som beräknar vilken ersättning du kan få.

Utbetalning av ersättning för höga sjuklönekostnader

Under maj 2018 fattar Försäkringskassan beslut om din rätt till ersättning för sjuklönekostnader och om du har rätt till ersättning meddelas Skatteverket som sedan betalar ut ersättningen till ditt skattekonto. Det står då "Kompensation för höga sjuklönekostnader" på kontoutdraget.

Vad ingår i sjuklönekostnaden?

Följande poster räknas in i sjuklönekostnaden:

  • kostnader för dag 2–14 i sjuklöneperioden med högst 80% av lönen och anställningsförmåner
  • arbetsgivaravgifter på sjuklönen
  • kostnader för sjuklön för anställda som har olika former av statliga bidragsanställningar.

Kostnader på grund av kollektivavtal eller särskilda avtal med de anställda om att betala mer än 80% i sjuklön till anställda vid sjukdom ska inte räknas med.

I vissa fall ska kostnader från dag 1 i sjuklöneperioden ingå. Det gäller om företaget

  • har anställda med särskilt högriskskydd
  • har haft kostnader för det allmänna högriskskyddet.
Är du delägare?

Reglerna omfattar alla anställda, alltså även aktiva delägare i fåmansföretag. Det är därför viktigt att du dokumenterar när du är sjuk och att du tar ut sjuklön under sjuklöneperioden för att kunna få ersättning från högkostnadsskyddet.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!