BLACK WEEKEND – 50% rabatt på alla böcker!

Högriskskydd vid sjukdom

Ett skydd mot inkomstbortfall för anställda som ofta är sjuka. Det finns ett allmänt och ett särskilt högriskskydd.

Allmänt högriskskydd: Om en anställd är sjuk fler än 10 gånger under en tolvmånadersperiod hos samma arbetsgivare, får den anställde från och med den elfte sjukperioden sjuklön redan från den första dagen av sjukperioden. Den anställde kan alltså ha högst tio karensdagar under en tolvmånadersperiod, under förutsättning att denne inte har bytt arbetsgivare.

Särskilt högriskskydd: Om den anställde har en medicinskt väldokumenterad sjukdom som gör att han eller hon ofta måste vara borta från arbetet kan denne slippa karensdagen och därmed få sjuklön redan från första sjukdagen. I detta fall får arbetsgivaren ersättning från försäkringskassan för de utbetalade sjuklöneutgifterna.

Personal - Ordförklaring för högriskskydd vid sjukdom - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.