Högriskskydd vid sjukdom

Ett skydd mot inkomstbortfall för anställda som ofta är sjuka. Det finns ett allmänt och ett särskilt högriskskydd.

Allmänt högriskskydd: Om en anställd är sjuk fler än 10 gånger under en tolvmånadersperiod hos samma arbetsgivare, slipper den anställda karensavdrag, och i stället får sjuklön redan från första dagen vid sjukdom. Från och med det elfte sjuktillfället inom tolvmånadersperioden ska arbetsgivaren alltså inte göra något karensavdrag, utan betala ut sjuklön från och med den första sjukdagen. 

Särskilt högriskskydd: Om den anställde har en medicinskt väldokumenterad sjukdom som gör att han eller hon ofta måste vara borta från arbetet kan denne slippa karensavdraget och därmed få full sjuklön redan från första sjukdagen. I detta fall får arbetsgivaren ersättning från Försäkringskassan för de utbetalade sjuklöneutgifterna.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.