Personal / Hemresor var inte tjänsteresor

Hemresor var inte tjänsteresor

Faktagranskad artikel

Endast den första och sista resan till den tillfälliga arbetsorten kan räknas som tjänsteresa. Hemresor i samband med helger under en pågående tjänsteresa räknas som privata hemresor. 

Publicerad: 2019-03-03
Längre tjänsteresa

Ett bolag med service- och underhållsverksamhet i hela landet skickade sina anställda på tjänsteresor som kunde pågå från några dagar till över ett år. Resorna gjordes med företagets leasingbilar och gemensamt för anställda som arbetade på samma plats. De anställda hade inte någon valmöjlighet att stanna kvar på arbetsorten över helgen på arbetsgivarens bekostnad. Företaget hanterade samtliga resor till och från tjänstgöringsorterna som tjänsteresor.

Enligt Skatteverket var det dock enbart den första och sista resan under tjänstgöringen på en och samma ort som skulle räknas som tjänsteresa. Resorna till och från den tillfälliga arbetsorten i samband med helger (under en pågående tjänsteresa) skulle enligt Skatteverket (SKV) räknas som privata hemresor, vilket innebar att företaget skulle betala arbetsgivaravgifter på värdet av resorna.

Domstolarna höll med SKV

Enligt förvaltningsrättens uppfattning är en tjänsteresa en resa som företas i arbetsgivarens intresse och som primärt företas för att gynna omsättningen i verksamheten. Avdragsrätten för hemresor (IL 12 kap 24 §) finns istället för att fylla en social funktion (familjeskäl och rörlighet på arbetsmarknaden).

Även om de anställda har sitt tjänsteställe i bostaden räknas helgresorna enligt rättspraxis som privata hemresor. Arbetsgivaren är därmed skyldig att betala arbetsgivaravgifter på värdet av resorna.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!