Personal / Jämnare pensioner

Jämnare pensioner – gäller från 2017

Faktagranskad artikel

Nu kommer nivåerna för pensionerna att variera mindre över åren och pensionsnivån ska bättre följa utvecklingen av genomsnittsinkomsten i samhället. 

Publicerad: 2019-03-05

Den så kallade ”bromsen” i pensionssystemet ändras så att endast 1/3 av ett uppkommet underskott eller överskott påverkar pensionerna, vilket ska innebära att pensionsnivåerna hindras från att pendla kraftigt upp och ner mellan olika år och nivån blir jämnare.

Inkomstindex (som ska säkerställa att pensionerna ska följa inkomst- och prisutvecklingen) ändras för att bli mer aktuell och stå närmare löneutvecklingen i samhället.

Reglerna börjar att gälla 1 januari 2016, men tillämpas första gången för år 2017.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!