Vi har haft ett strömavbrott som för närvarande påverkar nedladdning av digitala produkter, programversioner, mm. Vi ber om ursäkt för detta och jobbar på att lösa problemet så fort vi kan!

Personal / Jämnare pensioner

LEI-koder för värdepappershandel

Nu kommer nivåerna för pensionerna att variera mindre över åren och pensionsnivån ska bättre följa utvecklingen av genomsnittsinkomsten i samhället. 

Publicerad:

Den så kallade ”bromsen” i pensionssystemet ändras så att endast 1/3 av ett uppkommet underskott eller överskott påverkar pensionerna, vilket ska innebära att pensionsnivåerna hindras från att pendla kraftigt upp och ner mellan olika år och nivån blir jämnare.

Inkomstindex (som ska säkerställa att pensionerna ska följa inkomst- och prisutvecklingen) ändras för att bli mer aktuell och stå närmare löneutvecklingen i samhället.

Reglerna börjar att gälla 1 januari 2016, men tillämpas första gången för år 2017.