Just nu får du 30 % rabatt på alla onlinekurser! Erbjudandet gäller t o m 31 oktober.

Personal / Jämnare pensioner

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Jämnare pensioner – gäller från 2017 - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Nu kommer nivåerna för pensionerna att variera mindre över åren och pensionsnivån ska bättre följa utvecklingen av genomsnittsinkomsten i samhället. 

Publicerad:

Den så kallade ”bromsen” i pensionssystemet ändras så att endast 1/3 av ett uppkommet underskott eller överskott påverkar pensionerna, vilket ska innebära att pensionsnivåerna hindras från att pendla kraftigt upp och ner mellan olika år och nivån blir jämnare.

Inkomstindex (som ska säkerställa att pensionerna ska följa inkomst- och prisutvecklingen) ändras för att bli mer aktuell och stå närmare löneutvecklingen i samhället.

Reglerna börjar att gälla 1 januari 2016, men tillämpas första gången för år 2017.