Jämställdhetsplan

En jämställdhetsplan är en plan över arbetsgivarens mål för jämställdhetsarbetet i företaget på kort och lång sikt.

Alla företag med minst 25 anställda (vid det senaste kalenderårsskiftet) är skyldiga att upprätta en skriftlig jämställdhetsplan varje år. Av planen ska framgå vilka åtgärder företaget planerar att genomföra eller åtminstone påbörja under det kommande året för att främja jämställdheten på arbetsplatsen. Planen ska även innehålla en kartläggning av löneskillnaderna mellan kvinnor och män i företaget, och likaså vad som bör göras för att minska eventuella skillnader.

Det finns inga formella krav på hur jämställdhetsplanen ska se ut. Det är dock lämpligt att följa uppställningen i diskrimineringslagen 4–9 §§, eftersom det är de områden som behandlas där som ska finnas med i jämställdhetsplanen.

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för jämställdhetsplan - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.