Jämställdhetsplan

En jämställdhetsplan är en plan över arbetsgivarens mål för jämställdhetsarbetet i företaget på kort och lång sikt.

Alla företag med minst 25 anställda (vid det senaste kalenderårsskiftet) är skyldiga att upprätta en skriftlig jämställdhetsplan varje år. Av planen ska framgå vilka åtgärder företaget planerar att genomföra eller åtminstone påbörja under det kommande året för att främja jämställdheten på arbetsplatsen. Planen ska även innehålla en kartläggning av löneskillnaderna mellan kvinnor och män i företaget, och likaså vad som bör göras för att minska eventuella skillnader.

Det finns inga formella krav på hur jämställdhetsplanen ska se ut. Det är dock lämpligt att följa uppställningen i diskrimineringslagen 4–9 §§, eftersom det är de områden som behandlas där som ska finnas med i jämställdhetsplanen.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.