Personal / Julbord för personal med familj

Julbord för personal med familj

Faktagranskad artikel

Företaget ska bjuda personalen på julbord. Är det ok att bjuda personalens makar/sambor också? 

Publicerad: 2019-03-11
Svar:

Ja, vid personalfester (högst två avdragsgilla per år) får även de anställdas familjer bjudas med utan att det blir någon skattepliktig förmån för de anställda. Avdragsreglerna för intern representation gäller, vilket innebär avdrag med högst 180 kr per person för kringkostnader (t ex underhållning). Avdrag för måltidsrepresentation är numera slopat.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!