Löneglidning

Med löneglidning menas löneökningar utöver vad som fastställts i centrala eller lokala kollektivavtal.

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för löneglidning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.