Personal / Ledigt för att söka nytt arbete

Ledigt för att söka nytt arbete

Faktagranskad artikel

En av våra anställda har blivit uppsagd och har en uppsägningstid på tre månader. Han vill nu ha ledigt för att gå på en anställningsintervju. Är vi skyldiga att bevilja denna ledighet och är den i så fall betald? 

Publicerad: 2019-03-10
Svar:

Enligt lagen om anställningsskydd har den anställde rätt till ledighet i rimlig omfattning med bibehållen lön för att besöka arbetsförmedling och för att på andra sätt söka arbete under uppsägningstiden.

Ni är alltså skyldiga att bevilja ledigheten och betala ut lön under tiden.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!