Vi har haft ett strömavbrott som för närvarande påverkar nedladdning av digitala produkter, programversioner, mm. Vi ber om ursäkt för detta och jobbar på att lösa problemet så fort vi kan!

Personal / Ledigt för att söka nytt arbete

LEI-koder för värdepappershandel

En av våra anställda har blivit uppsagd och har en uppsägningstid på tre månader. Han vill nu ha ledigt för att gå på en anställningsintervju. Är vi skyldiga att bevilja denna ledighet och är den i så fall betald? 

Publicerad:
Svar:

Enligt lagen om anställningsskydd har den anställde rätt till ledighet i rimlig omfattning med bibehållen lön för att besöka arbetsförmedling och för att på andra sätt söka arbete under uppsägningstiden.

Ni är alltså skyldiga att bevilja ledigheten och betala ut lön under tiden.