Obekväm arbetstid

Med obekväm arbetstid menas arbetstid som är förlagd till obekväma tidpunkter, t ex kvällar och helger, och som den anställde i många fall får extra ersättning för. Denna extra ersättning brukar kallas OB-tillägg. Det finns inga lagregler om OB-tillägg utan detta regleras i kollektivavtal eller i enskilda anställningsavtal.

Personal – fakta och tips från Bjorn Lunden - Ordförklaring för obekväm arbetstid - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.