Personal / Permission och ledighet utan ersättning – vad gäller?

Permission och ledighet utan ersättning

– vad gäller? 
Faktagranskad artikel

Det finns flera tillfällen då en anställd enligt lag har rätt till ledighet, men vad säger reglerna om permission och obetald tjänstledighet?   

Publicerad: 2023-01-04
Permission

Permission innebär en kort ledighet med lön. Det finns inte några lagbestämmelser om permission, utan permission regleras uteslutande i kollektivavtal eller i enskilda anställningsavtal.

För arbetare brukar kollektivavtalen innehålla detaljerade föreskrifter för permission, medan det är mera sällsynt med sådana bestämmelser i kollektivavtal på tjänstemannasidan. Det är alltså möjligt för ett företag utan kollektivavtal att göra upp egna bestämmelser. Om en arbetsgivare har avtalat i enskilda anställningsavtal om permission måste sådan ledighet beviljas med lön. Finns det inga regler om permission i enskilda anställningsavtal är det upp till arbetsgivaren att avgöra om en ansökan om permission ska beviljas.

En ansökan om permission ska göras i så god tid som möjligt. Det är upp till den anställde att kunna bevisa att det finns en giltig anledning till permission.

Vanliga anledningar till permission

Vad finns det då för anledningar till att bevilja permission? Enligt flera kollektivavtal beviljas permission vid:

  • egen 50-årsdag
  • eget bröllop
  • nära anhörigs dödsfall, begravning och urnnedsättning
  • förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall
  • besök hos sjukgymnast, kiropraktor eller läkare
  • plötsligt svårt sjukdomsfall hos någon hemmaboende nära anhörig. 

Som nära anhörig räknas make/maka, sammanboende som den anställde lever i ett äktenskapsliknande förhållande med, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, svärföräldrar samt mor- och farföräldrar.

Ledighet utan ersättning

Inte heller för tjänstledighet utan ersättning finns några lagbestämmelser. Det är upp till arbetsgivaren hur generös denne vill vara gentemot de anställda. Det är dock vanligt att arbetsgivaren beviljar tjänstledigheter, åtminstone om det inte gäller en alltför lång tid och arbetsgivaren får in ansökan i god tid.

Har företaget tecknat kollektivavtal kan avtalet innehålla bestämmelser om rätt till permission med bibehållen lön i vissa fall och/eller rätt till ledighet utan lön i andra fall. Listan ovan med vanliga anledningar till permission är även rimliga skäl till obetald tjänstledighet (om inte arbetsgivaren är skyldig att bevilja permission).

Löneavdrag

För anställda som har timlön är det enkelt att bestämma hur stort löneavdraget ska vara. Den anställde får helt enkelt ingen lön för de timmar han eller hon är ledig.

Det är knepigare för anställda med månadslön. Arbetsgivaren ska då göra ett avdrag från månadslönen. Det finns ingen formel i lagen för detta, men i kollektivavtalen finns utförliga formler för hur löneavdraget ska beräknas.  

Tips!

Vill du fördjupa dig ytterligare rekommenderar vi vår bok Anställda, en komplett handbok som ger dig som arbetsgivare full koll på arbetsrätten.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!