Personal / Rehabiliteringsstöd mot sjukskrivningar

Rehabiliteringsstöd mot sjukskrivningar

Faktagranskad artikel

Sedan den 1 juli 2018 kan man som arbetsgivare ansöka om bidrag hos Försäkringskassan för åtgärder för att förebygga och förkorta sjukskrivningar hos sina anställda. 

Publicerad: 2019-03-13
Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Bidraget kallas för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och kan användas vid:

  • Upprepad korttidsfrånvaro och signaler om ohälsa
  • När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
  • Risk att den anställda blir sjukskriven
  • Vid svårigheter för den anställda att återgå i arbete efter sjukskrivning
  • Om den anställda riskerar att bli långvarigt sjukskriven

I många fall kan man som arbetsgivare behöva expertstöd för att förebygga eller förkorta sjukfrånvaro. Man kan anlita företagshälsovården eller annan aktör som är godkänd av Försäkringskassan.

Sjukskriven längre än 60 dagar

Den 1 juli 2018 trädde nya regler ikraft när det gäller anställda som väntas vara borta från arbete mer än 60 dagar på grund av sjukdom. Arbetsgivaren är då skyldig att göra en plan för återgång i arbete. Planen ska vara arbetsgivarens stöd i rehabiliteringsarbetet och ska göras senast 30 dagar från första sjukdagen. Försäkringskassan tror att många mindre företag saknar erfarenhet av det här och kommer behöva experthjälp med att upprätta den här typen rehabiliteringsplaner.

Ansökan

Man ansöker om att få bidraget hos Försäkringskassan och bidraget går direkt till arbetsgivaren. Man kan få upp till 10 000 kronor i bidrag per anställd men högst 200 000 kronor per arbetsgivare och år (för 2018 högst 100 000 kronor).

Insatser gjorda före den 1 juli 2018

Det finns sedan tidigare ett bidrag, arbetsplatsnära stöd, som du kan ansöka om fram till den 1 februari 2019 för insatser som har påbörjats före den 30 juni 2018. Det kan du använda för köp av utredningar som kan ge svar på vad som behöver göras för att förebygga sjukfrånvaro eller underlätta för din medarbetare att komma tillbaka i arbete vid sjukskrivning.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!