Reseersättning

Reseersättning är en ersästtning som en arbetsgivare betalar till en anställd för kostnader för resor i tjänsten.

Får den anställde högre ersättning än det skattefria beloppet vid bilresor respektive högre ersättning än den faktiska utgiften vid resor med t ex tåg eller buss, räknas den del av ersättningen som överstiger det skattefria beloppet som lön med arbetsgivaravgifter och preliminär skatt.

Personal – fakta och tips från Bjorn Lunden - Ordförklaring för reseersättning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.