Personal / Rikskuponger och kostförmån

Rikskuponger och kostförmån 

– beskattas som kostförmån? 
Faktagranskad artikel

En anställd får rikskuponger av arbetsgivaren. Beskattas dessa enligt reglerna för kostförmån?

Publicerad: 2019-03-05
Svar:

Nej, du får inte använda de schablonvärden som gäller för kostförmån utan rikskupongerna ska beskattas till marknadsvärdet.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!