Just nu får du 30 % rabatt på alla onlinekurser! Erbjudandet gäller t o m 31 oktober.

Personal / Särskild löneskatt för äldre slopas

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Särskild löneskatt för äldre slopas - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Nu står det klart att den särskilda löneskatten för äldre slopas från och med 1 juli 2019.  

Publicerad:
Vad innebär särskild löneskatt?

Sedan den 1 januari 2016 har en särskild löneskatt tagits ut på ersättning för arbete (lön, arvoden, förmåner, mm) för anställda som vid årets ingång fyllt 65 år. Även aktiva näringsidkare som fyllt 65 år vid årets ingång eller har haft en hel allmän pension (ålderspension) under hela året ska enligt nuvarande regler betala 6,15% i särskild löneskatt på inkomst av näringsverksamheten.

Nya regler från 1 juli 2019 

Riksdagen har nu sagt ja till regeringens förslag om att avskaffa den särskilda löneskatten för äldre. Förslaget fanns även med i den budget från Kristdemokraterna och Moderaterna som röstades igenom i höstas. De nya reglerna ska tillämpas på lön eller annan ersättning för arbete som betalas ut efter 30 juni 2019 samt på inkomster i näringsverksamhet efter samma datum. Näringsidkare ska proportionera inkomsten jämnt över hela året om man inte på annat sätt kan bevisa hur stor del av inkomsterna som går att hänföra till tiden efter 30 juni.