Personal / Säsongsanställning – vad gäller?

Säsongsanställning – vad gäller?

Faktagranskad artikel

Säsongsanställning – eller säsonganställning som är det formellt korrekta namnet – är sådana arbeten som på grund av årstidernas växlingar bara kan utföras under en viss tid av året. 

Publicerad: 2020-01-10

Exempel på säsong­sanställ­ningar är arbeten inom 

  • turism
  • skogsbruk
  • jordbruk
  • snöskottning
  • trädgårdsodling.

Säsongen bör vara under en kortare del av året. En säsong på t ex 11 månader kan inte accepteras.

LAS 5§

Svårt att avgöra i förväg

Till skillnad från arbete för viss tid vet man vid säsongsanställning inte i förväg exakt mellan vilka datum anställningen kommer att vara. Periodens slut kan bero på när snön kommer eller försvinner eller när jordgubbarna är slut. En säsongsanställning tar helt enkelt slut när säsongen är slut.

Om den säsongsanställde har varit anställd hos arbetsgivaren mer än 6 månader under de senaste två åren och anställningen inte kommer att fortsätta, måste arbetsgivaren minst en månad före den nya säsongens början skriftligen meddela den anställde om detta.

LAS 15§

Företrädesrätt

Arbetsgivaren ska också informera den säsongsanställde om att företrädesrätt till återanställning föreligger om han eller hon gör en intresse­anmälan.

Företrädes­rätten inträder om den anställde haft anställning hos arbetsgivaren mer än sex månader under de senaste två åren. Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då den anställde fick besked om att den då pågående säsongsanställningen skulle komma att upphöra, till dess nio månader har förflutit från den nya säsongens början.

Den anställde måste ha tillräckliga kvalifikationer för arbetet. ­Kravet på tillräckliga kvalifika­tioner betyder att den anställde ska kunna klara av arbetet efter en normal inskolningstid.

LAS 25§

I Sveriges mest köpta personalhandbok – ANSTÄLLDA – läser du utförligt och lättfattligt om alla regler kring en anställning. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!