Sjukersättning

Sjukersättning betalas ut av Försäkringskassan till personer som drabbats av varaktig eller långvarig medicinskt grundad nedsättning av arbetsförmågan. Personer mellan 30 och 64 år kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukersättning. Personer mellan 19 och 30 år kan få sjukersättning om de har helt nedsatt arbetsförmåga. Se även aktivitetsersättning.

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för sjukersättning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.