Sjukförsäkring

Den som bor i Sverige omfattas av den allmänna sjukförsäkringen, som består av följande delar:

• ersättning för sjukvård (dvs subventionerad hälso-, sjuk- och tandvård)

sjukpenning

• föräldrapenning och havandeskapspenning

sjukersättning och aktivitetsersättning (f d förtidspension)

• rehabilitering och [[eob:1556;rehabiliteringsersättning]].

Följande förmåner omfattar dock bara den som arbetar i Sverige:

• sjukpenning och havandeskapspenning

• föräldrapenning över lägstanivå och tillfällig föräldrapenning

• inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning

• rehabilitering och rehabiliteringsersättning.

Den allmänna sjukförsäkringen kan kompletteras med privata sjukförsäkringar.

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för sjukförsäkring - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.