Personal / Sjukförsäkringsavgift och karensdagar

Sjukförsäkringsavgift och karensdagar

LEI-koder för värdepappershandel

Här hittar du en tabell över sjukförsäkringsavgift och karensdagar från 2014 och framåt. 

Publicerad: 2022-12-29

Sjukförsäkringsavgift och karensdagar

 202320222021202020192018201720162015
1 karensdag 3,84%3,84%3,93% 3,92% 3,97% 4,80% 4,76% 5,32% 4,66%
7 karensdagar 3,64%3,64%3,64% 3,64% 3,64% 4,44% 4,44% 4,94% 4,44%
14 karensdagar 3,57%3,59%3,53% 3,54% 3,55% 4,35% 4,35% 4,85% 4,34%
30 karensdagar 3,35%3,36%3,33% 3,34% 3,35% 4,11% 4,09% 4,53% 4,16%
60 karensdagar 3,08%3,09%3,08% 3,10% 3,11% 3,82% 3,78% 4,19% 3,93%
90 karensdagar 2,90%2,91%2,91% 2,92% 2,94% 3,62% 3,56% 3,93% 3,76%


På den del av den sammanlagda inkomsten (av både tjänst- och näringsverksamhet) som överstiger 8 prisbasbelopp räknas procentsatsen alltid efter 7 karensdagar (dvs 420 000 kr under inkomstår 2023). Till och med beskattningsåret 2017 var gränsen för när procentsatsen räknas efter 7 karensdagar (0 karensdagar före 1/7 2010) dock 7,5 prisbasbelopp.                     

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!