Sjuklön

Sjuklön kallas den ersättning från arbetsgivaren som en anställd normalt har rätt till om han eller hon inte kan arbeta på grund av sjukdom.

Sjuklönen betalas ut under de första 14 dagarna i sjukdomsperioden. Det är arbetsgivaren som betalar sjuklönen. Den anställde ska ha sjuklön för de dagar som skulle ha varit arbetsdagar i sjuklöneperioden

Sjuklönen utgör 80% av den lön samt anställningsförmåner som den anställde skulle ha fått om han eller hon inte blivit sjuk. Från sjuklönen görs ett karensavdrag som innebär att arbetsgivaren från den framräknade sjuklönen för sjukperioden ska göra ett avdrag med 20% av den sjuklön som skulle belöpa på en genomsnittlig veckoinkomst.

Se även sjukpenning.

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för sjuklön - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.