Sjuklöneperiod

En sjuklöneperiod omfattar den första arbetsdagen som den anställde inte arbetar på grund av sjukdom samt de därpå följande kalenderdagar som arbetsgivaren betalar ut sjuklön för.

Sjuklöneperioden är de första 14 dagarna av sjukperioden. Under sjuklöneperioden ansvarar arbetsgivaren för att den anställde får ersättning för sina sjukdagar. Från och med den 15:e dagen får den anställde istället sjukpenning från Försäkringskassan.

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för sjuklöneperiod - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.