Sjuklöneperiod

En sjuklöneperiod omfattar den första arbetsdagen som den anställde inte arbetar på grund av sjukdom samt de därpå följande kalenderdagar som arbetsgivaren betalar ut sjuklön för.

Sjuklöneperioden är de första 14 dagarna av sjukperioden. Under sjuklöneperioden ansvarar arbetsgivaren för att den anställde får ersättning för sina sjukdagar. Från och med den 15:e dagen får den anställde istället sjukpenning från Försäkringskassan.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.