30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Personal / Sjukvårdsförsäkring enligt de nya reglerna

LEI-koder för värdepappershandel

Skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård slopades den 1 juli 2018. Enligt de nya reglerna ska den anställde förmånsbeskattas för all vård, oavsett om den är offentligt eller privat finansierad. 

Publicerad:
Hanteringen av fakturan

När man som arbetsgivare har tecknat privata sjukvårdsförsäkringar för sina anställda är många fundersamma över hur fakturan från försäkringsbolaget ska hanteras. Hur stor del av försäkringspremien är en skattepliktig förmån för den anställde?

Försäkringens omfattning

Det är bara den del av premien för sjukvårdsförsäkringen som omfattar hälso- och sjukvård som ska förmånsbeskattas. Om försäkringen omfattar förebyggande behandling och rehabilitering är denna del av försäkringspremien inte en skattepliktig förmån. Försäkringsbolaget bör alltså upplysa om hur stor del av premien för den aktuella försäkringen som detta avser. Både den del som avser hälso- och sjukvård och den del som avser rehabilitering är avdragsgilla kostnader för arbetsgivaren.

Betalning före 1 juli 2018

Observera att premier som betalats före 1 juli 2018 inte omfattas av de nya reglerna. Den del av  dessa premier som omfattar privat vård ska alltså inte förmånsbeskattas, och är inte avdragsgill för arbetsgivaren.

Här kan du läsa mer om de nya reglerna gällande privat sjukvårdsförsäkring.