Personal / Slopat representationsavdrag för måltider 2017

Slopat representationsavdrag för måltider 2017

Faktagranskad artikel

Representationsavdraget för måltider slopades den 1 januari 2017. Detta beräknades ge ca 1 miljard kronor i ökade skatteintäkter. Dessutom anser regeringen att det blir en förenkling jämfört med de tidigare reglerna med tämligen begränsade avdragsutrymmen (90 kr per person och tillfälle vid måltider). 

Publicerad: 2019-03-05
Enklare förtäring får dras av

Nu gäller att endast förtäring får dras av (vad som motsvarar skattefria personalvårdsförmåner i form av personalfika och liknande). Skatteverket anser att gränsen för avdrag vid enklare förtäring i samband med representation går vid 60 kr per person och tillfälle. 

Att enklare förtäring fortfarande får dras av beror på gränsdragningsproblem som annars skulle kunna uppkomma, t ex gränsdragning mellan personalkostnader och intern representation och mellan allmänna kostnader för intäkternas förvärvande och extern representation. Besökande affärskontakter skulle annars inte – avdragsgillt –  kunna bjudas på fika motsvarande personalfika, vilket skulle upplevas märkligt och ge upphov till praktiska problem i administrationen.

Moms på underlag upp till 300 kr

Momsen får även fortsatt lyftas på representationsmåltider och då på underlag upp till 300 kr per person och tillfälle. Genom ändringen anpassas momslagen till EU-reglerna. 

Annan representation

Övriga avdrag för representation kvarstår oförändrade, dvs skäliga kostnader ska få dras av utifrån Skatteverkets rekommendationer, och momsen på dessa avdragsgilla kostnader får lyftas.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!