Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att i det dagliga arbetet planera, genomföra och följa upp verksamheten så att de anställda inte skadas, blir sjuka eller på annat sätt far illa.

Alla arbetsgivare ska se till att ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs vid företaget. Arbetsmiljökraven finns beskrivna i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och de föreskrifter Arbetsmiljöverket utfärdar.

Personal – fakta och tips från Bjorn Lunden - Ordförklaring för systematiskt arbetsmiljöarbete - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.