Personal / Terminalglasögon till anställd

Terminalglasögon till anställd

Faktagranskad artikel

Förmån av fria glasögon är normalt en skattepliktig förmån som arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på och dra preliminär­skatt från men speciella terminalglasögon (glasögon för datorarbete) samt skydds­glasögon är dock skattefria om den anställde behöver dem för att kunna utföra sitt arbete. Dessa kommer då att betraktas som arbetsredskap för den anställde. 

Publicerad: 2024-03-04
Skyddsglasögon

Om ett arbete kräver speciella skyddsglasögon, så både kan och ska arbetsgivaren stå för dessa. Skyddsglasögon krävs om man arbetar med t ex frätande vätskor och kemikalier. Arbetsmarknadsverket har utfärdat förordningar och rekommendationer kring detta.

Terminalglasögon

Terminalglasögon är glasögon som är speciellt utformade för att fungera när man arbetar vid dataskärm. Det innebär att sådana glasögon ska fungera på 50–70 centimeters avstånd från skärmen. Den privata nyttan av sådana glasögon bedöms som så liten att det därför är en skattefri förmån. Det finns även fall då man i arbetet måste kunna arbeta vid en bildskärm på olika avstånd. Det kan vara arbeten där man har kundkontakt och måste kunna läsa på skärmen samtidigt som man ska kunna se kunden. Bankanställda har ofta arbetsuppgifter som innebär att de behöver sådana glas. Glasen kallas närprogressiva glas, och fungerar bra på avstånd mellan 35 och 200 centimeter. Denna typ av glasögon räknas som terminalglasögon och är skatte­fria för den anställde.

Rimligt belopp

För att terminalglasögon ska vara skattefria bör kostnaden vara rimlig. Det innebär att man inte bör välja märkesbågar utan enkla bågar.

Obligatorisk synundersökning

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om arbete vid bildskärm ska anställda som arbetar framför datorn mer än en timme om dagen genomgå en obligatorisk synundersökning. Det är arbetsgivaren som ska betala undersökningen. Om undersökningen visar att den anställde behöver terminalglasögon ska arbetsgivaren se till att den anställde får dem snarast.

En sådan här synundersökning bör arbetsgivaren se till att berörd personal genomgår med jämna mellanrum. Kostnaden för synunder­sökningen är avdragsgill för företaget och skattefri för de anställda. Om företaget är anslutet till en företagshälsovård kan det vara lämpligt att synundersökningen organiseras av denna.

Enskild firma och handelsbolag

Som näringsidkare får du inte dra av utgift för terminalglasögon eftersom det ses som en privat levnadskostnad. Det saknaar betydelse att du behöver dem för att kunna arbeta i din verksamhet.

Moms

Arbetsgivaren får lyfta moms på utgifter för terminalglasögon och skyddsglasögon. Det beror på att de räknas som arbetsredskap och är ett förvärv för verksamheten.

Om arbetsgivaren står för kostnaden för privata glasögon är det en skattepliktig förmån för den anställde. Företaget får därför inte lyfta momsen på dessa utgifter.

Läsa mer

I vår bok Förmåner hittar du den skattemässiga behandlingen av alla tänkbara förmåner. Finns som tryckt bok och e-bok. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!