Tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning upphör vid en i förväg avtalad tidpunkt.

Enligt LAS (lag om anställningsskydd) kan en anställning vara tidsbegränsad endast i följande fall:

• Allmän visstidsanställning som ger möjlighet att anställa någon i upp till sammanlagt två år innan anställningen övergår att räknas som tillsvidareanställning.

• Vikariat, dock sammanlagt högst 24 månader under en femårsperiod.

• För arbete under viss säsong. Anställningen upphör, om inte annat har avtalats, när säsongen är slut. Se säsonganställning.

• Vid provanställning.

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för tidsbegränsad anställning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.