Vi har haft ett strömavbrott som för närvarande påverkar nedladdning av digitala produkter, programversioner, mm. Vi ber om ursäkt för detta och jobbar på att lösa problemet så fort vi kan!

Tilläggspension

Tilläggspension är det nya begreppet för det som tidigare kallades allmän tilläggspension (ATP) och folkpension. I tilläggspensionen ingår ett garantitillägg som garanterar att ingen får lägre pension än vad den hade tjänat in i det gamla pensionssystemet till och med 1994.

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för tilläggspension - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.