Just nu får du 20 % rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 2 maj.

Personal / Tillfällig skattefrihet för parkering

Tillfällig skattefrihet för parkering 

– reglerna kan förlängas  
LEI-koder för värdepappershandel

Från våren 2020 till och med 31 december 2021 gällde en tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetet. Nu har regeringen meddelat att de kommer föreslå en förlängning av den skattefria parkeringen. 

Publicerad:

Skattefri parkering

Om arbetsgivare erbjuder fri parkering för anställdas privata bilar, så är det också normalt en skattepliktig förmån som ska värderas till marknadsvärdet.

Under våren 2020 infördes en tillfällig skattefrihet för de som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats. Bakgrunden till de tillfälliga reglerna är den pågående pandemin. Syftet är att minska smittspridningen i samhället genom att underlätta för de som behöver ta sig till och från arbetet utan att öka trängseln i kollektivtrafiken. 

Förslag om att förlänga reglerna

Den tillfälliga skattefria parkeringen upphörde att gälla den 31 december 2021. Nu har regeringen meddelat att de kommer att lämna ett förslag om att förlänga skattefriheten till och med 30 juni 2022.