Tjänstepensionsförsäkring

En tjänstepensionsförsäkring bygger på ett avtal mellan fackförbund och arbetsgivare om att arbetsgivaren ska betala in pengar till en tjänstepensionsförsäkring som medför att arbetstagaren senare ska få pengar i form av pension.

Tjänstepension är ett komplement till den allmänna pensionen.

Det finns två olika grundmodeller för tjänstepensioner: premiebestämda och förmånsbestämda.

Den premiebestämda tjänstepensionen bestäms av hur stort sparkapitalet är vid pensioneringen och under hur lång tid pensionen tas ut. Premien placeras ibland i av de anställda valda fonder eller i traditionella pensionsförsäkringar.

Den förmånsbestämda tjänstepensionen innebär att de anställda är garanterade en viss procent av slutlönen i tjänstepension. Med förmånsbestämda pensioner kan var och en se hur mycket tjänstepensionen ger om den aktuella lönen också blir slutlön. De förmånsbestämda pensionerna kompletteras ofta med en premiebestämd del.

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för tjänstepensionsförsäkring - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.