Understödsstiftelser

En understödsstiftelse är en speciell form av personalstiftelse som uteslutande har till ändamål att lämna understöd till de anställda vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall.

Dessa stiftelser är skattskyldiga bara för fastighetsinkomster. 

Du kan läsa mer om understödsstiftelser i vår bok Stiftelser.

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för understödsstiftelser - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.