Uppsägningstid

Uppsägningstiden är tiden från det att besked om uppsägning meddelas till det att uppsägningen träder i kraft.

Idag gäller enligt LAS (lag om anställningsskydd) två olika system för arbetsgivarens uppsägningstider. Det som är avgörande för vilket system som ska användas är när anställningsavtalet har ingåtts.

För anställningsavtal som ingåtts 1 januari 1997 eller senare är uppsägningstiden enligt LAS kopplad till hur länge den anställde arbetat i företaget.

För anställningsavtal som ingåtts före 1 januari 1997 gäller att en anställd alltid har rätt till en uppsägningstid på minst en månad. Uppsägningstiden förlängs vid högre ålder.

Om den anställde säger upp sig är uppsägningstiden 1 månad (det går att avtala om längre uppsägningstid men inte kortare). Andra uppsägningstider kan gälla enligt kollektivavtal.

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för uppsägningstid - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.