Personal / Utbetalning av felaktig lön

Utbetalning av felaktig lön – vad gäller?

Faktagranskad artikel

Ibland händer det att en anställd får en felaktig utbetalning av sin lön. Vad säger reglerna vid ett sådant tillfälle, har företaget alltid rätt att kräva tillbaka pengar från den anställde?   

Publicerad: 2019-03-11
Huvudregel och kvittning

Huvudregeln är att felaktigt utbetalad lön ska betalas tillbaka till arbetsgivaren. När en anställd fått för mycket lön utbetald vill arbetsgivaren normalt sett göra en justering genom ett bruttolöneavdrag på den anställdes kommande löneutbetalning. Detta kallas även att arbetsgivaren kvittar sin fordran mot den anställdes lön.

Undantag från huvudregeln

I vissa fall kan det dock vara så att arbetsgivaren förlorat sin fordran på den anställde och då får inte någon kvittning göras. Om den anställde tog emot och förbrukade pengarna i god tro och varken insåg eller borde ha insett att lönen var för hög behöver denne inte betala tillbaka det överskjutande beloppet. Men om den anställde borde ha förstått att det rörde sig om en felaktig utbetalning kan pengarna krävas tillbaka.

Lönebeskeden ska vara tydliga

Lönebeskeden ska på ett tydligt sätt visa hur lönen har beräknats. Den anställde har också ett krav på sig att granska och kontrollera lönebeskedet och se att allt är korrekt.

Exempel på ond tro

En anställd som arbetar 75 procent men fått en lön som motsvarar 100 procents tjänstgöringsgrad får svårt att påstå att man är i god tro, åtminstone om detta tydligt framgår av lönebeskedet.

Tips!

Vill du läsa mer rekommenderar vi Lönehandboken, ett oumbärligt stöd för dig som arbetar med löne- och personaladministration.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!