Personal / Utvecklingstid för anställda

Utvecklingstid för anställda

Faktagranskad artikel

Regeringen föreslår att anställda ska få möjlighet att utveckla sin kompetens eller utveckla ny kompetens genom så kallad utvecklingstid. 

Publicerad: 2019-09-30
Utvecklingstid i upp till ett år

En anställd ska kunna få utvecklingstid i upp till ett år, med ersättning motsvarande a-kassa, för att vidareutbilda sig och skaffa nya kompetenser. Det ska också finnas möjlighet att starta egen näringsverksamhet under utvecklingstiden. En ersättare ska anställas för personen som får ta del av utvecklingstid.

Enligt regeringen kommer förslaget bidra till att möta nya krav på kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden. Kostnaden för att finansiera förslaget om utvecklingstid beräknas till 220 miljoner kr 2020, 600 miljoner kr 2021 och 1 miljard kr 2022.  

Förslaget förväntas tidigast börja gälla oktober 2020.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!