BL BOKSLUT PROFFS

Digitalt och obegränsat

markeringstext

 • Obegränsat antal bokslut/årsredovisningar ingår
 • Möjligt att jobba digitalt med hela bokslutsflödet
 • Lättredigerade mallar som kan anpassas för kunderna
BL Bokslut Proffs, bokslutsprogram

BL Bokslut Proffs är det naturliga valet för dig som jobbar yrkesmässigt med redovisning och kräver ett kraftfullt och kompetent stöd för bokslut och årsredovisningar. Med automatiserade funktioner snabbar du upp hela bokslutsprocessen.

I priset ingår ett obegränsat antal bokslut/årsredovisningar – du kan alltså göra hur många årsredovisningar du vill utan att det kostar extra. 

Du kan jobba digitalt med hela bokslutsflödet – från upprättande av bokslutet till signering och inlämning av årsredovisningen.

BL Bokslut Proffs
599:-/mån

Pris för (1) användare och obegränsat antal företag. Moms tillkommer. Debiteras årsvis. Efter genomfört köp och efter att vi behandlat din order får du ett mejl med instruktioner för att komma igång.

 • Bokslutsprogram med digital inlämning – Prova gratis | Bjorn Lunden - BL Bokslut Proffs – jobba digitalt med hela flödet - ctl00_cph1_programTrusticons_trustIconsCplpg3005_trustImg
  Tusentals nöjda användare
 • Bokslutsprogram med digital inlämning – Prova gratis | Bjorn Lunden - BL Bokslut Proffs – jobba digitalt med hela flödet - ctl00_cph1_programTrusticons_trustIconsCplpg3696_trustImg
  Helt digitaliserat arbetsflöde
 • Bokslutsprogram med digital inlämning – Prova gratis | Bjorn Lunden - BL Bokslut Proffs – jobba digitalt med hela flödet - ctl00_cph1_programTrusticons_trustIconsCplpg3007_trustImg
  Programsupport och användarstöd ingår
 • Bokslutsprogram med digital inlämning – Prova gratis | Bjorn Lunden - BL Bokslut Proffs – jobba digitalt med hela flödet - ctl00_cph1_programTrusticons_trustIconsCplpg3008_trustImg
  30 dagar öppet köp 

Omdömen

  Jag har använt BL administration,skatt o bokslut i två år nu och använde tidigare Norstedt juridik. Bättre och mer genomtänkt program än BL är nog svårt att finna och jag är oerhört nöjd med programvarorna och även den support och bra bemötande av BL:s personal. Det finns mycket hjälpfunktioner i programmet och många utbildningar live, som man egentligen skulle gå, men tiden räcker inte alltid till och därför upptäcker man nya genialiska finesser i programmet. Helt perfekt programvara!

  Svara| 
   | | | |::1

  Jag gör alla mina bokslut i BL Bokslut sedan några år tillbaka och är jättenöjd. Programmet är lätt att använda och dessutom kompatibelt med Bolagsverkets digitala inlämning, vilket tar bort mycket stress och sparar tid. Att det dessutom är tätt integrerat med BL Skatt är ett extra plus. Finns det något att förbättra så skulle det väl vara att utskriftsfunktionen upplevs som lite "trög". Man får vänta länge på förhandsgranskningen, men det är mest en fråga om tålamod. Och så väntar jag på att den digitala årsakten införs så att man kan skrota bokslutspärmen!

  Svara| 
   | | | |::1

  Jag har jobbat ett par år med BL:s bokslutsprogram och är supernöjd. Använder det för alla mina aktiebolagskunder. Supporten är helt underbar och man får all hjälp direkt och alla frågor blir besvarade.

  Svara| 
   | | | |::1

  Som alltid med Björn Lundén är supporten helt outstanding. Programmet är tydligt och enkelt att använda och tillåter oss att jobba digitalt med alla delar, vilket sparar både tid och miljö. 5 stjärnor från mig!

  Svara| 
   | | | |::1

FLER FUNKTIONER I BL BOKSLUT PROFFS

Basuppgifter 
 • Företagsuppgifter
 • Personuppgifter. Uppgifter om företrädare som är registrerade hos Bolagsverket kan hämtas och uppdateras automatiskt till personuppgifterna (via API)
 • Aktiebok med möjlighet att föra över info från personregistret
 • Ägarförteckning och historik
 • Pärmregister  
Anläggningsregister
 • Automatisk beräkning av planenliga avskrivningar och vinst/förlust mm
 • Exporterar underlag till dina bokslutsbilagor
 • Rapporter 
Konto-/Saldoregistrering 
 • Förteckning över saldon som importerats via en SIE-fil eller genom manuell registrering.
 • Uppdatering av SRU-koderna utifrån förslag.
 • Kundens kontoplan visas och kan skrivas ut.
 • Uppläggning av egna konton eller från Baskontoplanen.
 • Kopiera kontoplan från ett annat företag. 
Balans & Resultat 
 • Översikt över konton och saldon med årsredovisningens rubriker.
 • Saldon kan flyttas eller delas till önskad rubrik i årsredovisningen.
 • Översikten kan läggas bredvid bokslutsverifikatet för att se förändring av konton. 
Redigera mallar 
 • Basmallar för olika företagsformer
 • Redigerbara mallar för bokslutsrapporterna.
 • Redigerad mall kan appliceras på flera företag.
 • Rapporter
Årsredovisningshandlingar – allmänt 
 • Redigerbara mallar för årsredovisningen.
 • Redigerad mall kan appliceras på flera företag.
 • Årsredovisningen är redigerbar.
 • Grunduppgifter överförs från föregående år.
 • Kontrollsystem för differenser, dateringar mm i årsredovisningen. 
Bokslutsverifikat 
 • Skapa, redigera och sortera verifikat.
 • Skapa bokslutsverifikat i olika serier/byta serier.
 • Konteringen på kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt. 
Förvaltningsberättelse 
 • Verksamhet mm
 • Flerårsöversikt
 • Förändringen av eget kapital
 • Resultatdisposition
 • Automatiska hämtningar av värden till förvaltningsberättelsen och kontroller som underlättar ifyllandet av bland annat flerårsöversikten, förändringen i eget kapital och resultatdisposition. 
Noter
 • Redovisningsprinciper som går att fylla med fritext, kopiera texter, redigera eller infoga föreslagna texter.
 • Möjlighet att skapa noter och redovisningsprinciper automatiskt.
 • Ett förslag till noter skapas baserat på vilka poster som finns i årsredovisningen.
 • En nothanterare ger en överblick och möjlighet till omnumrering och sortering.
 • Kontrollfunktioner för noterna till balansräkningen som visar eventuell differenser.  
Kontroll 
 • Till varje bokslutsbilaga finns ett visst stöd i form av checklistor.
 • Bokslutsrapporten kan skapas direkt i programmet. 
Utskriftsdialog 
 • Förhandsgranskning och utskrift av rapporter.
 • Utskrift av rapporter i Word, Pdf och Excel. 
Import/Export 
 • SIE-import
 • Export från BL Bokföring till BL Bokslut Företag
 • SIE-export
 • Export av saldon samt basuppgifter via SRU-koder till BL Skatt. 
Övrigt 
 • Säkerhetskopiering externt och internt
 • Snabbstart för att nå exempelvis ”Öppna”
 • Genvägar
 • Förslag till arbetsgång 
Digital inlämning av årsredovisning 
 • Årsredovisningen för aktiebolag som upprättar årsredovisning enligt K2 kan lämnas digitalt till Bolagsverket. 
 • Årsredovisningen kontrolleras i Bolagsverkets valdideringsfunktion för digital inlämning.
 • Möjligt att vid digital inlämning skicka med revisionsberättelsen i samma fil som årsredovisningen.
 • Möjlighet att skicka in en årsredovisning digitalt som ska kompletteras med en revisionsberättelse som skickas från en separat programvara av revisorn.
 • Via statusdialog har du fortlöpande kontroll över i vilket skede av handläggningen en digitalt inlämnad årsredovisningen befinner sig hos Bolagsverket. Årsredovisningens status uppdateras i realtid.
 • Det kostar inget extra att lämna in årsredovisningen digitalt med BL Bokslut. 
Digital signering av årsredovisningar, årsbokslut och protokoll (kräver abonnemang hos Verified)
 • Integration mot det digitala signeringsverktyget Verified
 • Snabb och säker inloggning med BankID
 • Företrädarna får avisering via e-post eller sms om att det finns ett dokument att signera
 • Du följer enkelt ärendets status, dvs vilka som undertecknat och inte
 • Du meddelas direkt när samtliga undertecknat
 • Tjänsten kräver att du har ett abonnemang hos Verified 
Bokslutsbilagor 
 • Konteringshjälp vid skapande av verifikationer från bilagor.
 • Bilagehanterare visar saldo på respektive bilaga samt saldo på respektive konto.
 • Möjlighet att skapa bokslutsbilagor automatiskt.
 • Möjlighet att i anslutning till bokslutsbilagorna infoga digitala dokument i formaten Word, Excel, PDF, TXT, JPG, JPEG och PNG.
 • Vid utskrift av bokslutsbilagor samt infogade dokument till pdf skapas en indexerad pdf-fil.
 • Samlingsbilagor – förteckning över konton, saldon och vilken bilaga som är knuten till dessa. 

Vanliga Frågor!

 • Ingår programsupport?

  I licensen ingår programsupport. Du får snabb och kompetent hjälp direkt på telefon. Utöver den direkta programsupporten har du tillgång till vårt kundforum där du kan ställa frågor samt söka svar på dina frågor. Du hittar även mängder av filmade guider och textguider som förklarar olika programfunktioner.

 • Vad ingår i programsupporten?

  Programsupport ingår när du väljer ett program från oss. Du får snabb och personlig hjälp på telefon av supportmedarbetare med stor kompetens när det gäller programfrågor. Utöver den direkta programsupporten har du tillgång till vårt kundforum där du kan ställa frågor samt söka svar på dina frågor. Du hittar även mängder av filmade guider och textguider som förklarar olika programfunktioner. 

 • Blir jag bunden till en viss avtalstid om jag köper BL Bokslut?

  Avtalet löper per helår och debiteras årsvis. Därefter löper avtalet vidare i samma omfattning om inte avtalet sägs upp med en måndads varsel före avtalstidens utgång. 

 • Finns möjlighet till digital signering av årsredovisningen?

  Ja, vi har en integration med Verified för digital signering av årsredovisningen. Tjänsten kräver att du har eller tecknar ett abonnemang hos Verified.

 • Hanterar programmen digital inlämning av årsredovisningen? 

  Ja, våra bokslutsprogram har en smidig funktion för digital inlämning och är de program som skapat flest digitala årsredovisningar enligt Bolagsverkets statistik (hösten 2019) 

  Du skickar årsredovisningen med ett knapptryck i programmet och sedan loggar ställföreträdaren in hos Bolagsverket där man kan förhandsgranska årsredovisningen och digitalt signera fastställelseintyget. Företrädaren får direkt en kvittens på att årsredovisningen är inlämnad.

  Via en statusdialog har du fortlöpande kontroll över var i Bolagsverkets handläggning årsredovisningen befinner sig. 

 • Hanterar programmen både K2 -och K3-årsredovisning? 

  Ja, med våra bokslutsprogram kan du göra både förenklad årsredovisning enligt K2-reglerna, vilket flertalet aktiebolag gör, och årsredovisning enligt K3-regelverket.

BL Bokslut Proffs

– digitalt och obegränsat

599:-/mån

Vill du veta mer om våra bokslutsprogram?

Ring oss på 0650-54 14 00 eller fyll i din uppgifter, så kontaktar vi dig!