BL Leverantör
Trygghetsgaranti
Molnversion och lokal version

BL Leverantör

– program för dig som vill ha kontroll över dina leverantörsfakturor

Med BL Leverantör registrerar du snabbt dina leverantörsfakturor och betalningar. Du skapar enkelt en betalfil som du kan skicka till plusgirot eller bankgirot för bevakning eller betalning.

Väljer du molnversionen kan du till en låg kostnad lägga till automatiserad fakturatolkning, e-postportal samt hantera inkommande e-fakturor.


 • Molnet
 • Lokalt

BL Leverantör i molnet är ett installerat Windowsprogram som du kör i molnet, vilket ger dig alla fördelarna med ett installerat program när det gäller funktion och prestanda. Samtidigt får du molnlösningens alla fördelar i form av bland annat automatisk säkerhetskopiering och full tillgänglighet.

Ett program för snabb och enkel registrering av leverantörsfakturor och betalningar. Betalfilen skickas till plus- eller bankgirot för bevakning eller betalning.

 • Smidig registrering av fakturor och betalningar
 • Enkelt att skapa betalfiler
 • Ta emot e-fakturor för 2,50 kr/st
 • Skannade leverantörsfakturor 
 • Funktion för kassaflödesanalys
 • Teknisk programsupport ingår
 • Mest nöjda användarna »

Pris för en (1) användare och ett (1) företag i molnet. Extra användare 49 kr/mån. Om du vill ha fler företag, kontakta oss. Avtalet löper per helår och debiteras årsvis. Avtalet löper därefter vidare i samma omfattning om inte annat överenskommits innan avtalstidens utgång. Ingen uppsägningstid. Betalning sker i förskott. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

Allmänna villkor »

Pris för en (1) användare och ett (1) företag. Extra användare 49 kr/mån. Avtalet löper per helår och debiteras årsvis. Avtalet löper därefter vidare i samma omfattning om inte annat överenskommits innan avtalstidens utgång. Ingen uppsägningstid. Betalning sker i förskott. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

Allmänna villkor »

Levereras online. Efter genomfört köp och efter att vi behandlat din order får du ett mejl med instruktioner för att komma igång.
Funktioner »
Support »
Tilläggstjänster »
Teknisk info »
Recensioner »

Funktioner och extrafunktioner i BL Leverantör

Funktioner

Molndatabas

Med BL Leverantör i molnet sparar du dina företagsuppgifter i en databas på internet. De uppenbara fördelarna är att du får en ökad åtkomst genom att du når dina data från olika platser och att vi sköter arbetet med säkerhetskopiering. All trafik mellan programmet och databasen är starkt krypterad.

Flera samtidiga användare

Flera användare kan samtidigt och från olika platser vara uppkopplade mot samma företagsdatabas. Det kan t ex vara två personer som jobbar med leverantörsreskontran i samma företag men sitter på olika platser eller en redovisningsbyrå som låter kunder sköta sin leverantörsreskontra direkt i programmet.

Säker datalagring

All din information lagras på en server placerad i en säker datahall med bevakning dygnet runt. Dina företagsdata är därför bättre skyddade med vår molnlösning än om du haft dem i din dator på kontoret eller hemma. Lagring av 2 GB data (motsvarar ca 4 000 pdf-fakturor) ingår. Vill du ha mer lagringsutrymme än 2 GB beställer du extra utrymme upp till 100 GB.

Automatisk säkerhetskopiering

Du behöver inte själv tänka på att göra säkerhetskopior av ditt arbete. Dina data säkerhetskopieras automatiskt var fjärde timme. Dagliga kopior sparas en månad bakåt i tiden. 

Leverantörsregister

Med ett uppdaterat leverantörsregister sköter du leverantörsbetalningarna snabbt och effektivt. I registret lägger du in alla uppgifter om leverantörerna, förutom grunduppgifter även reskontrakonto, kostnadsställe, EU-momsnummer, referenser mm. Leverantörsregistret är lättarbetat samtidigt som det innehåller en hel del avancerade funktioner.

Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontran hjälper dig att hålla ordning på leverantörsfakturorna. Du gör snabbt och enkelt en kontroll av reskontra per leverantör där du ser aktuell status och tidigare inköp. Programmet ger dig möjlighet att ändra fakturadatum, förfallodatum och belopp direkt i reskontran.

Buntbetalning

Buntbetalning innebär att du samlar ihop alla betalningar som ingår i en avi och därmed kan du lätt stämma av plus- och bankgiroutdragen. En buntbetalning blir en enda bokföringstransaktion på likvidkontot.

Attesthantering

Attesthanteringen i programmet är mycket användbar i alla företag som har en attest­rutin för leverantörsfakturor. I programmet kan du på ett enkelt sätt ankomstregistrera och preliminärboka fakturorna innan de skickas vidare för attest.

Skanning av leverantörsfakturor

Programmet kan hantera både internt skannade leverantörsfakturor och import från externa fakturaskanningssystem. Vid intern skanning visas leverantörsfakturan på skärmen i samband med registrering och knyts sedan som bilaga till aktuell reskontrapost. Vid import från ett externt fakturaskanningssystem läser du in en fil med de aktuella posterna.

Inkommande e-fakturor

E-fakturor i formatet svefaktura 1.0 visas på samma sätt som internt skannade leverantörsfakturor vid registrering, men du behöver inte själv skriva in uppgifterna utan dessa hämtas automatiskt ifrån e-fakturan. Även nya leverantörer läggs upp automatiskt utifrån informationerna i e-fakturan.

Kassaflödesanalys

Den här funktionen använder du för att på ett enkelt sätt se hur stora företagets utbetalningar förväntas bli under ett valt tidsintervall. Ett bra kontrollverktyg för att undvika obehagliga överraskningar. Har du faktureringsprogrammet ser du även förväntade kundinbetalningar.

Åldersanalys

Du kan skriva ut en rapport som visar vilka fakturabelopp som förfaller framåt i tiden summerat på valda datumintervall.

Betalfiler

När du registrerar leverantörsfakturor och betalningar kan programmet skapa filer som sedan kan skickas via internet för bevakning och betalning.

Programmet har stöd för följande betalfilsformat:
ISO 20022, LB-fil till bank (LB), Plusgirots Fakturabetalningsservice (FS), Nordea Corporate File Payments (9CFP PO3).

Återrapportering av betalningar från bank- och plusgiro

Om du har skickat betalningar för bevakning till bank- eller plusgirot kan du sedan återrapportera att betalningarna har gjorts.

Integrerat med BL Bokföring

När du registrerar leverantörsfakturor och inbetalningar får du automatiskt ut underlag för bokföring. Om du vill kan leveran­törs­programmet automatiskt registrera verifikationer i bokförings­programmet.

Extrafunktioner

Ta emot e-fakturor för 2,50 kr/st

Med extrafunktionen E-fakturering kan du ta emot e-fakturor direkt i systemet. Ett enklare och effektivare sätt att hantera företagets inkommande fakturor. Du aktiverar tjänsten inne i programmet. Användande av E-fakturering debiteras transaktionsvis i efterskott, månadsvis. Priset är 2,50 kr per inkommande faktura.

Inbjudningar för e-faktura

Många företag vill godkänna sina motparter innan det går att skicka eller ta emot e-fakturor till/från dem. Detta går att göra med hjälp av funktionen för inbjudningar. I en lista markerar du de kunder eller leverantörer du vill bjuda in. De som inte redan har inställningen att de föredrar e-faktura får en inbjudan skickad till sig med e-post. Om motparten accepterar upprättas kopplingen och det är därefter bara att köra igång.  

Funktioner och extrafunktioner i BL Leverantör

Funktioner

Leverantörsregister

Med ett uppdaterat leverantörsregister sköter du leverantörsbetalningarna snabbt och effektivt. I registret lägger du in alla uppgifter om leverantörerna, förutom grunduppgifter även reskontrakonto, kostnadsställe, EU-momsnummer, referenser mm. Leverantörsregistret är lättarbetat samtidigt som det innehåller en hel del avancerade funktioner.

Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontran hjälper dig att hålla ordning på leverantörsfakturorna. Du gör snabbt och enkelt en kontroll av reskontra per leverantör där du ser aktuell status och tidigare inköp. Programmet ger dig möjlighet att ändra fakturadatum, förfallodatum och belopp direkt i reskontran.

Attesthantering

Attesthanteringen i programmet är mycket användbar i alla företag som har en attest­rutin för leverantörsfakturor. I programmet kan du på ett enkelt sätt ankomstregistrera och preliminärboka fakturorna innan de skickas vidare för attest.

Buntbetalning

Buntbetalning innebär att du samlar ihop alla betalningar som ingår i en avi och därmed kan du lätt stämma av plus- och bankgiroutdragen. En buntbetalning blir en enda bokföringstransaktion på likvidkontot.

Skannade leverantörsfakturor

Programmet kan hantera både internt skannade leverantörsfakturor och import från externa fakturaskanningssystem. Vid intern skanning visas leverantörsfakturan på skärmen i samband med registrering och knyts sedan som bilaga till aktuell reskontrapost. Vid import från ett externt fakturaskanningssystem läser du in en fil med de aktuella posterna.

Inkommande e-fakturor

E-fakturor i formatet svefaktura 1.0 visas på samma sätt som internt skannade leverantörsfakturor vid registrering, men du behöver inte själv skriva in uppgifterna utan dessa hämtas automatiskt ifrån e-fakturan. Även nya leverantörer läggs upp automatiskt utifrån informationerna i e-fakturan.


Kassaflödesanalys

Den här funktionen använder du för att på ett enkelt sätt se hur stora företagets utbetalningar förväntas bli under ett valt tidsintervall. Ett bra kontrollverktyg för att undvika obehagliga överraskningar. Har du faktureringsprogrammet ser du även förväntade kundinbetalningar.

Åldersanalys

Du kan skriva ut en rapport som visar vilka fakturabelopp som förfaller framåt i tiden summerat på valda datumintervall.

Betalfiler

När du registrerar leverantörsfakturor och betalningar kan programmet skapa filer som sedan kan skickas via internet för bevakning och betalning.

Återrapportering av betalningar från Bank- och Plusgiro

Om du har skickat betalningar för bevakning till bank- eller plusgirot kan du sedan återrapportera att betalningarna har gjorts.

Integrerat med BL Bokföring

När du registrerar leverantörsfakturor och inbetalningar får du automatiskt ut underlag för bokföring. Om du vill kan leveran­törs­programmet automatiskt registrera verifikationer i bokförings­programmet.

Extrafunktioner

Ta emot e-fakturor för 2,50 kr/st

Med extrafunktionen E-fakturering kan du ta emot e-fakturor direkt i systemet. Ett enklare och effektivare sätt att hantera företagets inkommande fakturor. Du aktiverar tjänsten inne i programmet. Användande av E-fakturering debiteras transaktionsvis i efterskott, månadsvis. Priset är 2,50 kr per inkommande faktura.  

Detta ingår i supporten

I licensen för BL Leverantör i molnet ingår teknisk programsupport (menyer, funktioner, mm). Du får även tillgång till alla uppdateringar som görs i programmet.

Användarmanual

I programmet finns en utförlig användarmanual. Det gör att du på ett mycket enkelt sätt kan få olika funktioner förklarade. Du kan söka dig fram till rätt avsnitt i användarmanualen direkt på skärmen med hjälp av innehållsförteckningen, sökordsregistret eller genom en fritextsökning.

Detta ingår i supporten

I licensen för BL Leverantör ingår teknisk programsupport (menyer, funktioner, mm). Du får även tillgång till alla uppdateringar som görs i programmet.

Användarmanual

I programmet finns en utförlig användarmanual. Det gör att du på ett mycket enkelt sätt kan få olika funktioner förklarade. Du kan söka dig fram till rätt avsnitt i användarmanualen direkt på skärmen med hjälp av innehållsförteckningen, sökordsregistret eller genom en fritextsökning.

I grundpriset ingår ett företag i molnet. Vill du har fler företag i molnet kan du kontakta oss. » 

+

BL Leverantör, extra användare

Om du vill att flera användare ska kunna arbeta samtidigt i BL Leverantör kan du köpa licens för fler användare. 

49:-/mån
+

E-postportal

Via e-postportalen kan dina leverantörer skicka pdf-fakturor direkt till din molndatabas i BL Administration. Fakturan finns sedan för behandling eller tolkning i programmet. Du slipper jobba parallellt med e-postprogrammet, spara ner och flytta filer och kan istället börja jobba direkt med fakturorna i programmet. Du sparar tid och minimerar risken för att leverantörsfakturor blir liggande.

Läs mer »
29:-/mån
+

E-fakturering

Med E-fakturering skickar du e-fakturor till dina kunder och tar emot e-fakturor från dina leverantörer. Du aktiverar funktionen inne i programmet BL Fakturering eller BL Leverantör.

Läs mer »

2,50:-

+

Skanning

Med Skanning slipper du all omständlig hantering av pappersfakturor och får i stället fakturorna digitalt i din inkorg.

Läs mer »

5,90:-

+

Attest

Med vår nya attestfunktion kan företagets leveran­törsfakturor godkännas i datorn, plattan eller ­mobilen. Det innebär ett säkrare och snabbare attestflöde med minskad risk för felaktiga eller försenade betalningar.

Läs mer »
39:-/mån
+

Tolkning

Med Tolkning automatiserar och snabbar du upp hela processen vid registrering av leverantörsfakturor. För att kunna använda BL Tolkning krävs att du kör BL Leverantör i molnet. Du aktiverar funktionen inne i programmet. 

Läs mer »
39:-/mån
+

BL 2–50 företag

I grundversionen av BL Administration kan du använda 1 st företag. Detta tillägg ger dig möjlighet att lägga upp 50 företag.

149:-/mån
+

BL obegränsat antal företag

I grundversionen av BL Administration kan du använda 1 st företag. Detta tillägg ger dig möjlighet att lägga upp ett obegränsat antal företag.

299:-/mån
+

BL Leverantör, extra användare

Om du vill att flera användare ska kunna arbeta samtidigt i BL Leverantör kan du köpa licens för fler användare. 

49:-/mån
Operativsystem

Programmet går att köra i Windows 10/8. BL Administration kan installeras i både 32- och 64-bitars operativsystem.

.NET Framework

För att installera BL Administration krävs att .NET Framework 4.5.2 finns installerat på datorn.

Internetuppkoppling
För att programmet ska fungera bra behöver du en internetuppkoppling av god kvalité, t ex ADSL och 4G med goda signalstyrkor eller fiber.

Utrymme

Själva programinstallationen behöver omkring 80 MB ledigt utrymme på hårddisken. .NET Framework upptar ca 450 MB diskutrymme. Dessutom behövs ledigt utrymme för de företagsdata som du kommer att registrera, vi rekommenderar minst 10 MB per upplagt företag.

Skrivare

Vissa funktioner i programmet kräver att det skapas en utskrift. Du behöver därför ha en fungerande skrivare installerad. Du kan komplettera med en filskrivare, som skapar en fil av utskriften, istället för att skriva ut på papper.

SQL server

Om du har en nätverkslicens och vill köra databaserna i SQL-format krävs det att SQL server finns installerat. Gratisversionen SQL Server Express fungerar.

Filserver

Om databaserna lagras på en filserver i nätverket krävs det att det är en Windows server för att programmet ska kunna jobba mot databasen. Det fungerar inte att placera databaserna på en så kallad NAS.

Operativsystem

Programmet går att köra i Windows 10/8. BL Administration kan installeras i både 32- och 64-bitars operativsystem.

.NET Framework

För att installera BL Administration krävs att .NET Framework 4.5.2 finns installerat på datorn.

Utrymme

Själva programinstallationen behöver omkring 80 MB ledigt utrymme på hårddisken. .NET Framework upptar ca 450 MB diskutrymme. Dessutom behövs ledigt utrymme för de företagsdata som du kommer att registrera, vi rekommenderar minst 10 MB per upplagt företag.

Skrivare

Vissa funktioner i programmet kräver att det skapas en utskrift. Du behöver därför ha en fungerande skrivare installerad. Du kan komplettera med en filskrivare, som skapar en fil av utskriften, istället för att skriva ut på papper.

SQL server

Om du har en nätverkslicens och vill köra databaserna i SQL-format krävs det att SQL server finns installerat. Gratisversionen SQL Server Express fungerar.

Filserver

Om databaserna lagras på en filserver i nätverket krävs det att det är en Windows server för att programmet ska kunna jobba mot databasen. Det fungerar inte att placera databaserna på en så kallad NAS.

  Bygg ditt eget programpaket

  Bygg ditt eget programpaket

  – lokalt eller i molnet!

  Hitta din redovisningsbyrå!

  Hitta din redovisningsbyrå

  – samarbeta för att förenkla företagets arbete

  Få ut mer av ditt program:

  Bokföring

  BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...
  Leverantörsprogram - BL Leverantör – ett prisvärt leverantörsprogram - ctl00_cph1_pg5608_bookImg
  Bokföring

  Anställda

  ANSTÄLLDA är den perfekta boken för arbetsgivare som vill ha full koll på arbetsrätten, dvs alla r...
  Leverantörsprogram - BL Leverantör – ett prisvärt leverantörsprogram - ctl00_cph1_pg5162_bookImg
  Anställda

  Eget aktiebolag

  EGET AKTIEBOLAG är boken för dig som driver eget aktiebolag med enklast möjliga administration. Du...
  Leverantörsprogram - BL Leverantör – ett prisvärt leverantörsprogram - ctl00_cph1_pg11539_bookImg
  Eget aktiebolag

  Enskild firma

  ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...
  Leverantörsprogram - BL Leverantör – ett prisvärt leverantörsprogram - ctl00_cph1_pg5329_bookImg
  Enskild firma

  Ring oss!

  Mån-tors 08:30-16:30
  Fredag 08:30-16:00

  0650-541400

  Maila oss!

  Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

  info@blinfo.se

  Kontakta oss

  Kontakta mig

  Namn:* 
  Telefonnummer:* 
  Kontakta mig angående:

   

  För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »