Redovisningsbyrå / Böcker

Skatteplanering för fåmansbolag

– ovärderlig bok för dig som jobbar med ekonomisk rådgivning

Björn Lundén – redovisningsbyråns bästa vän - Böcker för redovisningsbyråer – Björn Lundén

FÅMANSFÖRETAG & SKATTEPLANERING förklarar hur skattereglerna för fåmansägda aktiebolag fungerar, med tyngdpunkt på utdelnings- och kapitalvinstreglerna (3:12-reglerna). Fokus läggs även på vilka möjligheter du som ägare till ett fåmansföretag har att minimera skatten genom sund skatteplanering.

  • Utförlig genomgång av skattrereglerna för fåmansbolaget och ägarna
  • Tipsar om sunda åtgärder för att minimera bolagets och ägarens skatt
  • En utförlig deklarationshandledning för blanketterna K10, K12 och K13 ingår 
Redovisningsbyrå / Böcker

Böcker

– handbok för dig som upprättar årsredovisning 

Bjorn Lunden – redovisningsbyråns bästa vän - Böcker för redovisningsbyråer – Bjorn Lunden - ctl00_cph1_dcc_po_3232_dc3232_prodImage

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG (K2) är en praktisk vägledning för dig som upprättar årsredovisning för ett aktiebolag enligt K2-reglerna. Denna upplaga är anpassad till de senaste K2-reglerna (BFNAR 2016:10).  

Redovisningsbyrå / Böcker

Böcker

– praktisk vägledning med exempel 

Bjorn Lunden – redovisningsbyråns bästa vän - Böcker för redovisningsbyråer – Bjorn Lunden - ctl00_cph1_DynamicControlContainer1_po_7075_dc7075_prodImage

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 är en praktisk handbok som visar hur du upprättar en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2. Boken beskriver utförligt hur du värderar de olika posterna i årsredovisningen samt hur de olika bokslutshändelserna ska konteras.

  • Visar hur du upprättar en korrekt K2-årsredovisning i praktiken
  • Årsredovisningsexempel underlättar förståelsen  
  • Uppdaterad och aktuell  

Har du några funderingar?

Fyll i dina uppgifter eller ring oss på 0650-54 14 00, så hjälper vi dig!