Skatt / 25 % moms vid uthyrning av läkare

25 % moms vid uthyrning av läkare

Faktagranskad artikel

Skatteverket konstaterar i ett ställningstagande att i princip all uthyrning av vårdpersonal – oavsett företagsform – är att betrakta som personaluthyrning (25% moms).

Publicerad: 2019-03-01

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) kom tidigare i år med en dom där man då man kom fram till att när ett företag hyr ut läkare så handlar det inte om ett tillhandahållande av momsfria vårdtjänster. Istället är detta momspliktig personaluthyrning. Skatteverket – precis som alla andra aktörer – blev nog lite tagen på sängen av denna dom, varför man meddelade att konsekvenserna av domen skulle analyseras och att ett ställningstagande skulle komma så snart som möjligt. Tills dess skulle personaluthyrning inom vårdsektorn fortsättningsvis hanteras som momsfri sjukvård.

Momsfri sjukvård

Innan HFD:s dom ansåg Skatteverket att ett bemanningsföretags tillhandahållande av vårdpersonal omfattas av undantaget för sjukvård, på grund av uttalanden i förarbetena till momslagen. Enligt momsreglerna är sjukvård befriad från moms. Med sjukvård menas åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar, kroppsfel och skador samt vård vid barnafödsel. 

Skatteverkets beslut

Nu har Skatteverket kommit med ett ställningstagande i frågan. Skatteverket konstaterar i sitt ställningstagande att i princip all uthyrning av vårdpersonal – oavsett företagsform – är att betrakta som personaluthyrning (25% moms). Det kan möjligen vara vårdtjänster om både uthyraren och köparen driver vårdmottagningar och att uthyrningen primärt inte bottnar i ett vinstsyfte, dvs mycket sällan förekommande.

Skatteverket kommer inte att fatta några beslut på eget initiativ enligt ställningstagandet gällande redovisningsperioder före 1 juli 2019. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!