30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Skatt / Aktiefållan och kvittning

LEI-koder för värdepappershandel

Ett bolag har outnyttjade förluster från aktieförsäljningar i aktiefållan. Får dessa förluster kvittas mot utdelning på marknadsnoterade andelar eller mot schablonintäkten på investeringsfonder? 

Publicerad:
Svar:

Nej, förlusterna i den s k aktiefållan får bara utnyttjas mot vinster vid försäljning av motsvarande värdepapper.