Skatt / Aktiefållan och kvittning

Aktiefållan och kvittning

Faktagranskad artikel

Ett bolag har outnyttjade förluster från aktieförsäljningar i aktiefållan. Får dessa förluster kvittas mot utdelning på marknadsnoterade andelar eller mot schablonintäkten på investeringsfonder? 

Publicerad: 2019-03-11
Svar:

Nej, förlusterna i den s k aktiefållan får bara utnyttjas mot vinster vid försäljning av motsvarande värdepapper.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!