28 mars 2023 - 14:30: Vi har för närvarande problem med internet vilket innebär att det kan vara problem att logga in och ladda ner från Mina Sidor. Vi jobbar så snabbt vi kan för att lösa det.

Skatt / Aktiefållan och kvittning

LEI-koder för värdepappershandel

Ett bolag har outnyttjade förluster från aktieförsäljningar i aktiefållan. Får dessa förluster kvittas mot utdelning på marknadsnoterade andelar eller mot schablonintäkten på investeringsfonder? 

Publicerad:
Svar:

Nej, förlusterna i den s k aktiefållan får bara utnyttjas mot vinster vid försäljning av motsvarande värdepapper.