Anstånd

Anstånd ett formellt tillstånd att skjuta upp utförandet av viss handling, t ex en betalning.

På beskattningsområdet får Skatteverket bevilja anstånd med inbetalning av skatt

• om det kan antas att den skattskyldige kommer att få befrielse helt eller delvis från skatten,

• om den skattskyldige begärt omprövning av eller överklagat ett beskattningsbeslut och det är tveksamt om den skattskyldige kommer att bli skyldig att betala skatten, eller

• om den skattskyldige begärt omprövning av ett beskattningsbeslut eller ett sådant beslut överklagats och det skulle medföra betydande skadeverkningar för den skattskyldige eller annars framstå som oskäligt att betala skatten.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för anstånd - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.