Skatt / Avdrag för dubbel bosättning

Avdrag för dubbel bosättning 

Faktagranskad artikel

Om du har flyttat till en ny arbetsort men har kvar din gamla bostad, kan du i vissa fall få avdrag för dubbel bosättning. Avståndet mellan den gamla bostaden och den nya arbetsorten måste överstiga 50 km. Avdraget kan bara göras i inkomstslaget tjänst. 

Publicerad: 2023-12-18
Tidsgränser

Avdragstiden för ensamstående är högst två år.

Är du gift eller sambo kan du få avdrag i upp till fem år om den dubbla bosättningen beror på makens eller sambons förvärvsverksamhet. Perioden kan förlängas om det finns särskilda skäl.

Bostad och ökade levnadskostnader

Reglerna om kostnadsavdrag vid dubbel bosättning omfattar i princip två olika avdrag:

  • avdrag för ökad bostadskostnad
  • avdrag för ökade levnadskostnader.
Ökad bostadskostnad

Du gör avdrag för logikostnader med den faktiska boendekostnaden. Kan du inte visa din kostnad
får du inget avdrag för boende. Om du bosätter dig på den nya arbetsorten och behåller den gamla bostaden får du avdrag för kostnaden för bostaden på den nya orten. Skaffar du istället en tillfällig bostad på den gamla orten får du avdrag för kostnaden för bostaden på den gamla orten.

När arbetsgivaren betalar hyran för en bostad på den nya arbetsorten blir du beskattad för bostadsförmån. Samtidigt gör du avdrag i din deklaration med samma belopp som du blivit beskattad för.

Ökade levnadskostnader

Avdraget för ökade levnadskostnader är antingen den faktiska kostnadsökningen för måltider
och småutgifter eller ett schablonavdrag på 30% av helt maximibelopp enligt reglerna för traktamente. Schablonavdraget är 87 kr per hel dag som är förenad med övernattning vid dubbel bosättning under inkomståret 2024. Avdraget får göras endast under den första månaden av den dubbla bosättningen.

Utlandet

Vid dubbel bosättning utomlands är schablonavdraget för ökade levnadskostnader 30% av Skatteverkets normalbelopp för det aktuella landet. 

För avresedag, hemkomstdag och andra dagar då du befunnit dig i mer än ett land, gäller beloppsgränserna för det land där du tillbringat den största delen av dagen (kl 06.00–24.00).

Avdragsreduktion

Om du får fria måltider minskar levnadskostnaderna. Därför är det naturligt att schablonavdraget
också ska minskas för fria måltider (kostförmån). 

För inkomståret 2024 är minskningen:

  • 78 kr för helt fri kost
  • 61 kr för fri lunch och middag
  • 30 kr för fri lunch eller middag
  • 17 kr för fri frukost.

Fri kost (kostförmån) vid tillfälligt arbete utomlands minskar avdraget med följande andelar av normalbeloppet för landet:

  • 85% vid helt fri kost
  • 70% vid fri lunch och middag
  • 35% vid fri lunch eller middag
  • 15% vid fri frukost.

Observera att måltider som ingår i färdbiljetten på t ex tåg eller flyg inte innebär någon avdragsreduktion.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!