30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Skatt / Avdrag för energideklaration

LEI-koder för värdepappershandel

Är kostnader för energideklaration avdragsgill vid försäljning av en privatbostadsfastighet?

Publicerad:
Svar:

Ja, kostnaden för energideklarationen får tas upp som avdragsgill utgift för försäljningen och minskar därmed kapitalvinsten på fastigheten.

Observera att utgifter för energideklarationer för näringsfastigheter behandlas som en direkt avdragsgill löpande driftskostnad.