Skatt / Avdrag för energideklaration

Avdrag för energideklaration

Faktagranskad artikel

Är kostnader för energideklaration avdragsgill vid försäljning av en privatbostadsfastighet?

Publicerad: 2019-03-10
Svar:

Ja, kostnaden för energideklarationen får tas upp som avdragsgill utgift för försäljningen och minskar därmed kapitalvinsten på fastigheten.

Observera att utgifter för energideklarationer för näringsfastigheter behandlas som en direkt avdragsgill löpande driftskostnad.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!