Skatt / Avdrag för lokal i egen bostad

Avdrag för lokal i egen bostad

Faktagranskad artikel

Många företagare har kontoret, mottagningen, verkstaden – eller vad det kan vara – hemma i bostaden. Avdragsreglerna för lokal i bostaden – till exempel kontor hemma – är okomplicerade för dig som har aktiebolag medan det är lite knepigare för dig med enskild firma. 

Publicerad: 2024-02-07
Lokal i egen bostad

Har du lokalen hemma, dvs i din lägenhet eller i din fastighet, blir reglerna speciella. Har du aktiebolag är det inget problem. Då hyr du ut till företaget och beskattas för hyran (minskat med ett rimligt avdrag för uthyrningen = 1 000–3 000 kr/år för ett kontorsrum eller ett garage) i inkomstslaget kapital med 30% skatt så länge den är marknadsmässig. Eventuell överhyra beskattas du för som lön.

Har du enskild firma har du två sätt att välja mellan för att dra av kostnaderna. Det vanligaste sättet är att du har en särskilt inrättad lokal i bostaden eller näringsfastigheten/bostadsrätten. Denna metod beskrivs utförligt nedan. Det andra sättet är att dra av enligt schablon. För att få göra det måste du ha arbetat i bostaden minst 800 timmar under året.

Då får du göra ett schablonavdrag på

  • 2 000 kr per år om du arbetar i din eller makens ägda fastighet
  • 4 000 kr per år om du arbetar i hyrd lägenhet eller i bostadsrätt.
Egen fastighet – enskild firma

En fastighet som till övervägande del (mer än 50% av ytan) används som bostad är skattemässigt en privatbostadsfastighet. Används minst 50% i näringsverksamheten är fastigheten en näringsfastighet.

Om du har en näringsfastighet drar du av alla kostnader i näringsverksamheten. Det är kostnader för el, vatten, värme, avlopp, reparationer, räntor, försäkring, fastighetsskatt, mm. Samtidigt måste du skatta för bostadsförmån, om du bor där, med ett belopp som motsvarar marknadsmässig hyra.

Om du använder fastigheten till övervägande del som privatbostad och har ett särskilt avgränsat utrymme för näringsverksamheten får du dra av en rimlig del av kostnaden för värme, vatten, avlopp, el, mm. Normalt görs proportioneringen efter ytan.

Du får inte dra av någon del av fastighetsavgiften eller fastighets­försäkringen. Reparationer i lokalen och räntor får du bara dra av om de är direkt knutna till näringsverksamheten.

Hyreslägenhet – enskild firma

Om du bor i hyreslägenhet och inte väljer avdrag enligt schablon­metoden finns inget krav på en viss minsta arbetstid under ett år. Då krävs att du bedriver din verksamhet i en särskilt avgränsad och inrättad del av lägenheten, där du inte vistas privat utan endast arbetar. Du kan knappast ha din TV, säng eller skinnsoffa där.

Du får då dra av en del av utgiften för hyra och hushållsel. Hur stor del av dessa kostnader som du får dra av beror på hur stor del av de totala kostnaderna som hör till verksamheten. Vanligast är att man proportionerar kostnaderna efter hur stor yta som används i verksamheten. Använder du t ex 23,5% av lägenheten i verksam­heten drar du av 23,5% av kostnaderna.

Du får även direkt dra av kostnader för reparationer som du gör i denna avgränsade del av lägenheten.

Bostadsrätt – enskild firma

Om du bor i bostadsrätt drar du av kostnaderna på samma sätt som för hyreslägenheter. Observera dock att du istället för del av hyran drar av en del av månadsavgiften till föreningen. Du får inte dra av någon del av räntan på bostadsrättslånet.

Driver du verksamhet i hälften eller mer av bostadsrätten räknas bostadsrätten som näringsbostadsrätt och följer reglerna för näringsfastighet. Du får då dra av alla kostnader i näringsverk­samheten men samtidigt skatta för bostadsförmån beräknad efter en marknadshyra.

Läsa mer

I vår bok Enskild firma läser du lättfattligt om skattereglerna för enskilda näringsidkare. Har du aktiebolag väljer du boken Eget aktiebolag.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!