Basränta

Basränta fastställs av Skatteverket och är den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar.

Räntorna i skattekontosystemet är knutna till basräntan, se ränta på skattekonto. Basräntan används även i pensionssystemet vid felaktig utbetalning samt då pensionsrätten har ändrats.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Bjorn Lunden - Ordförklaring för basränta - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.