Just nu har vi problem med våra webbtjänster. Vi jobbar på att lösa detta!

Skatt / Beskattningsbar och fastställd inkomst

LEI-koder för värdepappershandel

Vad menas egentligen med dessa olika inkomstbegrepp och varför används inte längre begreppet taxerad inkomst?

Publicerad:
Beskattningsbar och fastställd inkomst

+ Inkomst av tjänst
+ Inkomst av näringsverksamhet
– Allmänna avdrag
= Fastställd förvärvsinkomst
– Grundavdrag
= Beskattningsbar inkomst

Från och med 2013 är det tidigare begreppet taxerad inkomst ersatt av begreppet fastställd inkomst