Skatt / Bostad och båt förmånsbeskattades

Bostad och båt förmånsbeskattades

Faktagranskad artikel

Här är ytterligare ett rättsfall som visar hur företagsledare kan beskattas för dispositionsrätt. I just detta fall förmånsbeskattades en företagsledare för dispositionsrätten till både fritidsbåt och båt. 

Publicerad: 2019-03-22
Fastighet och båt bland tillgångarna

Alex var företagsledare och aktieägare i ett fåmansföretag i databranschen. I samband med en utredning av bolaget upptäckte Skatteverket att fanns en fastighet samt en båt bland tillgångarna.

Fastigheten låg i norra Finland och var tänkt att drivas som ett konferens- och mötescenter för mindre sällskap. Båten var en större motorbåt med ett inköpspris på drygt 2,3 miljoner kronor.

Enligt Skatteverket hade Alex som företagsledare i bolaget haft rätt att privat disponera både fastigheten och båten. Det hade dock under 2012 och 2013 inte deklarerats för någon förmån för fri bostad och fri båt. Skatteverket beslutade att förmånsbeskatta Alex för både fritidsbostaden och båten och hans inkomst av tjänst höjdes med drygt 300 000 kronor per år.

Alex ansåg att beslutet var orimligt och överklagade.

Byggnaden var obeboelig

Bolaget köpte fastigheten i Finland med avsikt att driva hotellverksamhet. Verksamheten hade dock aldrig kommit igång och alla funktioner som värme, vatten och el hade varit bortkopplade. Alex, som själv var bosatt i Stockholm, hade aldrig använt fastigheten som privatbostad.

Båten låg på varv

Bolagets avsikt med båtinköpet var att den skulle hyras ut. Båten hade dock aldrig hyrts ut och hade för det mesta legat på varv. Båten var nu ute för försäljning och hade aldrig, förutom en enda resa, utnyttjats privat av Alex.

Dispositionsrätten ska förmånsbeskattas

Förvaltningsrätten gick dock helt på Skatteverkets linje.

Att syftet med fastighetsköpet var att driva hotellverksamhet saknade enligt förvaltningsrätten betydelse för förmånsbeskattningen. Byggnaderna var inredda för permanentboende men eftersom de inte användes för permanentboende räknades de som fritidsbostad. Oavsett om något faktiskt utnyttjande hade skett skulle Alex beskattas för dispositionsrätten till fastigheten.

Även när det gällde båten var det dispositionsrätten och inte det faktiska nyttjandet som låg till grund för förmånsbeskattningen. Alex hade haft dispositionsrätten till båten oavsett om den hade sjösatts eller inte.

Kammarrätten instämde

Kammarrätten instämde i underinstansernas bedömning och beräkning av förmånerna. Alex skulle därmed beskattas för inkomst av tjänst för 2012 och 2013 med drygt 300 000 kr per år. Dessutom tilkom skattetillägg beräknat på dessa belopp. Beloppen var också underlag för sociala avgifter.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!