Skatt / Bostadsförmån

Bostadsförmån – så räknar du!

– så räknar du! 
Faktagranskad artikel

Med bostadsförmån menas förmån av fri eller subventionerad bostad. 

Publicerad: 2023-12-18

När företaget står för kostnaderna för boende uppkommer en skattepliktig och socialavgiftsbelagd bostadsförmån. Detta gäller oavsett företagsform, oavsett om boendet är i en villa, bostadsrätt eller hyresrätt och oavsett om den som får förmånen är ägare till företaget eller anställd.

Marknadsvärdet tas upp som bostadsförmån

Det är marknadsvärdet för boendet som ska tas upp som bostadsförmån. Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter (för arbetsgivardeklarationen) får dock ett schablonvärde (se nedan) användas som fastställs årligen av Skatteverket och som varierar beroende på var i landet bostaden finns.

Företaget får dra av kostnaderna

Företaget får avdrag för samtliga kostnader för bostaden, dvs löpande driftkostnader som exempelvis uppvärmning, el, vatten, sophämtning, försäkringar, fastighetsskatt, reparationer och underhåll. Dessutom får företaget göra årliga avskrivningar på anskaffningsvärdet på byggnader och markanläggningar. Någon moms får dock inte lyftas på utgifter som hör till en stadigvarande bostad.

Schablonvärden vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter

2024

Bostadsförmån per kvadratmeter
RegionPer årPer månad
Utanför tätort1 06989
Övriga kommuner1 18899
Kommun > 75 000 inv1 358113
Stor-Göteborg1 400117
Stor-Malmö1 497125
Stor-Stockholm1 553129

Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2024 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2024.

SKVFS 2023:11

2023

Bostadsförmån per kvadratmeter
RegionPer årPer månad
Utanför tätort1 01885
Övriga kommuner1 13194
Kommun > 75 000 inv1 293108
Stor-Göteborg1 330111
Stor-Malmö1 415118
Stor-Stockholm1 485124

Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2023 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2023.

SKVFS 2022:7

2022

Bostadsförmån per kvadratmeter
RegionPer årPer månad
Utanför tätort96280
Övriga kommuner1 06989
Kommun > 75 000 inv1 219102
Stor-Göteborg1 262105
Stor-Malmö1 323110
Stor-Stockholm1 398116

Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2022 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2022. 

SKVFS 2021:13

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!