Vi har haft ett strömavbrott som för närvarande påverkar nedladdning av digitala produkter, programversioner, mm. Vi ber om ursäkt för detta och jobbar på att lösa problemet så fort vi kan!

Skatt / Bostadsförmån

– så räknar du! 
LEI-koder för värdepappershandel

Med bostadsförmån menas förmån av fri eller subventionerad bostad. 

Publicerad:

När företaget står för kostnaderna för boende uppkommer en skattepliktig och socialavgiftsbelagd bostadsförmån. Detta gäller oavsett företagsform, oavsett om boendet är i en villa, bostadsrätt eller hyresrätt och oavsett om den som får förmånen är ägare till företaget eller anställd.

Marknadsvärdet tas upp som bostadsförmån

Det är marknadsvärdet för boendet som ska tas upp som bostadsförmån. Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter (för arbetsgivardeklarationen) får dock ett schablonvärde (se nedan) användas som fastställs årligen av Skatteverket och som varierar beroende på var i landet bostaden finns.

Företaget får dra av kostnaderna

Företaget får avdrag för samtliga kostnader för bostaden, dvs löpande driftkostnader som exempelvis uppvärmning, el, vatten, sophämtning, försäkringar, fastighetsskatt, reparationer och underhåll. Dessutom får företaget göra årliga avskrivningar på anskaffningsvärdet på byggnader och markanläggningar. Någon moms får dock inte lyftas på utgifter som hör till en stadigvarande bostad.

Schablonvärden vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter

2021

Bostadsförmån per kvadratmeter
RegionPer årPer månad
Utanför tätort93378
Övriga kommuner1 03786
Kommun > 75 000 inv1 18399
Stor-Göteborg1 220102
Stor-Stockholm1 353113

Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2021 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2021.

SKVFS 2020:8

2022


Bostadsförmån per kvadratmeter
RegionPer årPer månad
Utanför tätort 962 80
Övriga kommuner 1 069 89
Kommun > 75 000 inv 1 219 102
Stor-Göteborg 1 262 105
Stor-Stockholm 1 398 116

Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2022 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2022.

SKVFS 2021:13