Skatt / Extra inbetalning för att täcka slutlig skatt

Extra inbetalning för att täcka slutlig skatt

Faktagranskad artikel

Om du har betalat för lite preliminärskatt under 2023 kan du göra en extra inbetalning till ditt skattekonto för att slippa betala kostnadsränta. Räntan har ju de senaste åren varit väldigt låg – vissa har sett detta som ett ganska billigt sätt att låna pengar – men nu när räntan är 5% (och dessutom inte avdragsgill) kan det vara en bra idé att reglera skulden för att slippa räntan.

Publicerad: 2024-01-29
Kostnadsränta

Om du har betalat för lite preliminärskatt under beskattningsåret kan du göra en extra inbetalning till skattekontot så att du slipper betala kostnadsränta.

Du behöver endast betala ränta för de dagar som du har underskott, en så kallad dag-för-dag-ränta. Det gör alltså inte så mycket om du blir någon dag sen med inbetalningen till skattekontot.

Fribelopp på 30 000 kr i drygt fyra månader

Om du räknar med att den preliminärskatt du betalat för beskattningsåret kommer att understiga den slutliga skatten med högst 30 000 kr kan du betala in mellanskillnaden så att det finns bokfört på ditt skattekonto senast den 3:e i femte månaden efter beskattningsårets utgång. Då slipper du betala kostnadsränta på beloppet.

För den som har kalenderår som beskattningsår börjar ränta beräknas på detta belopp från och med 4 maj 2024 (se tabellen nedan).

Kvarskatt på mer än 30 000 kr

Räknar du med att skillnaden mellan inbetald preliminärskatt och slutlig skatt är större än 30 000 kr? Se då till att göra en extra inbetalning på det överskjutande beloppet så att beloppet finns bokfört på ditt skattekonto senast den 12:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång. Då slipper du betala kostnadsränta på denna del av underskottet.

De resterande 30 000 kr ska du sedan betala senast den 3:e i femte månaden efter beskattningsårets utgång (se ovan).

För den som har kalenderår som beskattningsår börjar ränta beräknas på det överskjutande beloppet från och med 13 februari 2024.

Följande datum gäller om man vill undvika ränta:

BokslutKvarskatt >30 000Kvarskatt <30 000
23123112 feb 20243 maj 2024
24043012 juni 20243 sep 2024
24063012 aug 20244 nov 2024
24083114 okt 20243 jan 2024
Räntesats

Kostnadsränta på kvarskatt tas ut i två nivåer. Den låga kostnadsräntan på kvarskatt är för närvarande 5% (basräntan) fram till förfallodagen (se nedan).

Efter förfallodagen (och vid skönsbeskattning) är räntan för närvarande 20% (basräntan + 15 procentenheter).

Kostnadsränta på skattekontot är inte avdragsgill.

Förfallodag för slutlig skatt

Underskott som uppkommer vid avstämningen av den slutliga skatten ska betalas inom 90 dagar från det beslutsdatum som anges på slutskattebeskedet. Betaldatumet anges på slutskattebeskedet och de flesta som har skatt att betala ska göra det senast 12 september 2024.

Förhindra oönskad återbetalning

I vissa fall återbetalas ett överskott på skattekontot helt eller delvis automatiskt. Det gäller t ex om överskottet har uppkommit på grund av

  • överskjutande ingående moms. Beloppet som återbetalas motsvarar högst den överskjutande ingående momsen.
  • nedsättning av tidigare påförd skatt pga omprövning eller domstolsbeslut. Återbetalningen görs högst med nedsättningsbeloppet.

Redovisar du överskjutande ingående moms kvittar du normalt momsen mot preliminärskatt och socialavgifter för perioden, och betalar endast in nettobeloppet till ditt skattekonto. Har du då gjort en extra inbetalning finns det ett överskott på kontot.

Eftersom överskjutande ingående moms automatiskt återbetalas från skattekontot kommer hela eller delar av den extra inbetalningen att användas för återbetalning av den ingående momsen. Det spelar alltså ingen roll att överskottet egentligen beror på en extra inbetalning och att momsen i realiteten har kvittats mot socialavgifter och avdragen preliminärskatt. På den del av den extra inbetalningen som har återbetalats debiteras en kostnadsränta till dess att beloppet har återbetalats till skattekontot.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!