Skatt / Förenklade 3:12-regler?

Förenklade 3:12-regler

– föreslås gälla från 2026
Faktagranskad artikel

Den utredning som under två år utrett 3:12-reglerna har nu presenterat sitt förslag. Vi kan konstatera att förslaget är positivt för de allra flesta av landets fåmansdelägare.

Publicerad: 2023-06-05

3:12-utredningen har nu presenterat sina förslag (SOU 2024:36). Uppdraget för utredningen var bland annat att utreda möjligheterna att förenkla och förbättra reglerna för landets ca 540 000 fåmansdelägare. För de allra flesta av dessa är förslaget positivt.

Här är de viktigaste delarna i utredningens förslag:

  • Förenklad beräkning av utdelningsutrymmen.
  • Kapitalandelskravet (4%-spärren) och lönekravet slopas, och det blir endast en gemensam beräkningsregel.
  • Ingen förenkling av de komplicerade reglerna kring kvalificerade andelar, samma och likartad verksamhet, utomståenderegeln med mera.
  • En begränsning av närståendekretsen (syskonkretsen tas bort, anses inte längre som närstående).
  • Kvalificeringstiden (för karensbolag med mera) kortas med ett år.

De nya reglerna föreslås gälla från 1 januari 2026.

Förslaget ska nu på remissrunda och sedan inleds lagstiftningsarbetet. Observera att mycket kan förändras innan det slutliga förslaget hamnar på riksdagens bord.

Se även vårt webbinarium där vår skattexepert Ulf Bokelund Svensson går igenom förslaget

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!