Förhandsbesked

Förhandsbesked innebär en möjlighet att i förväg få en rättsfråga bedömd. För att få ett förhandsbesked i ett skatteärende vänder man sig till Skatterättsnämnden, som är en fristående myndighet och vars kanslifunktioner sköts av Skatteverket. Förhandsbesked kan överklagas hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.