Förhandsbesked

Förhandsbesked innebär en möjlighet att i förväg få en rättsfråga bedömd. För att få ett förhandsbesked i ett skatteärende vänder man sig till Skatterättsnämnden, som är en fristående myndighet och vars kanslifunktioner sköts av Skatteverket. Förhandsbesked kan överklagas hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för förhandsbesked - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.