Förlustavdrag

Ett förlustavdrag är ett skatteavdrag till följd av underskott i en näringsverksamhet.

Förlust eller underskott i en näringsverksamhet ett år får dras av i efterföljande års deklaration. Om vinsten detta år inte räcker till för att hela förlusten ska kunna dras av, får den outnyttjade delen föras vidare tills den är helt avdragen.

Underskotten får rullas vidare hur länge som helst. Särskilda spärr-regler gäller dock exempelvis vid köp av aktier i bolag som har ett inrullat underskott.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.